Prelegenci

Izabela Stańczyk,

dietetyk, „Dietetyka jest moją pasją. Możliwość pracy z pacjentami i interesantami, podzielenie się wiedzą i wsparcie daje mi największą satysfakcję zawodową. Proces odchudzania, zmiana nawyków żywieniowych to niełatwa droga. Służę doświadczeniem i zaangażowaniem, by wspólnie pokonać trudności i osiągnąć wymarzony cel”. Panią Izabelę gościliśmy na I edycji Blogilly.

Adam Sułkowski,

junior project manager, współtwórca platformy współpracy z blogerami: Reach a Blogger. Pana Adama Sułkowskiego mieliśmy przyjemność gościć na drugiej edycji spotkań Blogilly.

Piotr Łokuciejewicz

,pomysłodawca i autor plat­formy umoż­li­wiającej koope­ra­cję bez­po­śred­nio z Blo­gerami na atrak­cyj­nych warun­kach finan­so­wych – Reach a Blogger. Pana Piotra Łokuciejewskiego miałyśmy przyjemność gościć na II edycji spotkań Blogilly.

Krystyna Polek

,doradca zawodowy, koordynator, kierownik, pisanie oraz realizacja projektów unijnych, pracownik ds. personalnych, trener, wykładowca. Specjalistka w w doradztwie personalnym, komunikacji interpersonalnej, zagadnieniach outplacementu, rekrutacji, rozwoju zawodowym, motywowaniu, zarządzaniu wiekiem. Krysia była prelegentką na II edycji spotkań Blogilly.